Fugt fra naboens nedløbsrør og utæt faldstamme

Biodry Danmark case 1
Bredgade 34, København K

Jeudans kontorlejemål i Bredgade havde i mange år været plaget af fugt. På trods af flere tiltag for at komme problemet til livs, lykkedes det ikke at fjerne fugten. Biodry Danmarks fugtteam gennemgik ejendommen fra 1753 og fandt flere årsager til problemerne. Den alvorligste var et brud på en faldstamme, som blev installeret i 80’erne i naboejendommen. Det fik murværket til at optage fugt, der afdampede i kontorlejemålet. Naboejendommens nedløbsrør havde desuden afvanding direkte på terræn, hvilket forværrede problemerne. Ejerne af naboejendommen blev derfor bedt om at løse disse problemer.

Underdimensionerede
regnvandsdræn

Biodry Danmark case 2
Sundkrogsgade 4, København Ø

En lidt anderledes case, da Biodry Danmark oftest arbejder med ældre ejendomme. PFAs bygning, der er en ikonisk kontorbygning i beton fra 1984, havde gennem flere år haft problemer med vand i kælderen. Der blev installeret en grundvandspumpe med dræn under bygningen, men vandet fortsatte med at sive ud på gulvet. Biodry Danmarks fugtteam undersøgte bygningen og fandt, at problemet skyldtes et sammenspil af uheldige konstruktioner. En flad terrasse havde underdimensionerede regnvandsdræn. Ved skybrud skabtes der overtryk i nedløbsrøret, og tagvand strømmede ud i brandisoleringen. Herefter sivede det ud på et betondæk, der havde en utæthed. Fra betondækket løb vandet ned i kælderen. Efter fugtkilden var blevet identificeret, kunne entreprenør implementere en løsning.

Brud på tagnedløbsbrønd

Biodry Danmark case 3
Værnedamsvej 2, København V

En ejendom fra 1901, ejet af Vision Ejendomme på Værnedamsvej, havde en væg, der var stærkt opfugtet. Rummene var under istandsættelse, idet en kendt sushikæde snart skulle åbne i lokalerne. Fugtskaden forhindrede håndværkerne i at komme videre. Derfor blev Biodry Danmark akut tilkaldt. Efter en grundig undersøgelse med vores trianguleringsmetode blev synderen fundet: Regnvandsdrænet havde to brud. En efterfølgende tv-inspektion bekræftede problemet, og skaden blev udbedret med en strømpeforing. Efter tre uger med intensiv tørring kunne muren renoveres og restauranten kunne åbne til aftalt tid.

Grundfugt over terræn

Biodry Danmark case 4
Fabrikmestervej 4, København K

Den smukke bygning  fra 1850 på Holmen blev i 2015 købt af Jeudan, som efterfølgende totalrenoverede det gamle maskinværksted. Istandsættelse af facaden blev udført korrekt med kalkmørtel, men allerede året efter begyndte pudsen at skalle af. Efterfølgende reparationer resulterede i samme afskalninger. Derfor blev Biodry Danmark tilkaldt for at foretage et fugteftersyn. Kilden blev lokaliseret til opstigende grundfugt gennem det murede fundament. For at løse problemet anbefalede Biodry Danmark en ny teknologi, som vi har taget hjem fra Schweiz. Teknologien er non-invasiv og kræver ikke indgreb i bygningen. Affugtningen er sket gradvist, og efter 24 måneder er samtlige mure tørre. Prisen for installationen blev kr. 413.000 ekskl. moms – væsentligt mindre end en ny facaderenovering.

Grundfugt og

infiltration fra facade

Biodry Danmark case 5
Hallandsgade 13, København S

En udlejningsejendom fra 1885 ejet af PFA havde en lejlighed, der var ubeboelig på grund af fugt. Efter en gennemgang af Biodry Danmark blev der fundet to årsager til den høje fugtighed. For det første havde ejendommen muret fundament, der trak vand op i stueetagen. Men her var der påsat udvendig isolering, der forhindrede vandet i at fordampe i det fri. I stedet afgav muren fugt til lejligheden. For det andet var der en skade i facaden, der betød at vand løb ind mellem puds og mursten. Da facaden var pudset med cementmørtel, kunne vandet ikke fordampe og trak ind i lejligheden i stedet. De to problemer blev løst med henholdsvis Biodry Danmarks installation, der forhindrer grundfugt i at stige op, og en komplet nedbankning af facadepudsen, der blev opmuret igen. Denne gang med korrekt kalkmørtel, der tillader muren at ånde. Lejligheden er nu fugtfri og genererer en lejeindtægt på kr. 200.000 årligt. Biodry Danmarks installation kostede kr. 69.900 ekskl. moms. 

Grundfugt over og under

terræn samt hygroskopisk fugt

Biodry Danmark case 6
Rosenvængets Sideallé 5, København Ø

En andelsboligforening i en ejendom fra 1885 havde problemer med fugt i stuelejlighederne samt i kælderen. Der var blevet udført omfangsdræn og installeret grundvandspumpe, men effekten udeblev, og lejlighederne samt kælderen havde stadig en ubehagelig høj fugtighed. Biodry Danmark blev tilkaldt og konstaterede, at fugten skyldtes opstigende grundfugt i det murede fundament. Løsningen blev en kombination af tre tiltag: Varme og mekanisk ventilation i kælderen for at mindske fugten under terræn, og Biodry Danmarks installation for at bekæmpe grundfugt både under og over terræn. I dag er kælderen og lejlighederne tørre og behagelige. Biodry Danmarks installation for dette antal kvadratmeter i grundplan koster kr. 112.000 ekskl. moms.

Bestil en uvildig fugtanalyse af jeres ejendom

Vil I finde årsagen til jeres fugtproblemer, så tilbyder Biodry Danmark fugteftersyn, hvor vores fugtteam gennemgår ejendommen for almindelige fugtårsager. Efter fugteftersynes tilsendes rapport med anbefalinger til bekæmpelsesstrategi. Pris fra 7.500 kr. ekskl. moms.
Kontakt os for mere information

+45 41 74 32 36

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om et fugteftersyn