90% af Københavns ældre ejendomme plages af fugt

Med Biodry forhindres opstigende fugt i murede fundamenter

Fundamenter af mursten og mørtel var frem til ca. 1920 den gængse måde at lave fundamenter på i Københavnske etageejendomme. Men med murede fundamenter suges vand fra den omgivende jord ind i murstenene og trænger derefter op i bygningen. Her fordamper den over gadeniveau, hvor fugten tydeligt ses med afskallet puds. 

Eller fugten fordamper indvendigt, hvor den kan forårsage skimmelsvamp og råd. Opstigende fugt kan bekæmpes på to måder: Invasive metoder som gravning af omfangsdræn, indskydning af stålplader i fugerne mv. Eller man kan benytte sig af en skånsom løsning som Biodry, der ikke kræver omfattende indgreb i bygningen.

Hvorfor suger en mursten vand som en svamp?

Mursten er brændt ler. Under brændingsprocessen fordamper vandet i leret og efterlader små hulrum og gange. Dermed bliver murstenen et porøst materiale, der kan optage vand. Faktisk kan én kubikmeter mur af mursten optage 200 liter vand.

I fagsproget hedder det, at mursten har kapilære kræfter, der suger vand lodret op i konstruktionen. De forskellige typer mursten har forskellige grader af vandopsugning, der måles i minutsugning, stighøjde og stighastighed.

Frem til 1920 blev Københavns ejendomme bygget på murede fundamenter

København er fyldt med smukke, fantastiske ejendomme. Vi har et velbevaret bymiljø med høj arkitektonisk værdi. Men der er et problem. Stort set alle ældre etageejendomme har murede fundamenter. Først fra omkring 1920 bliver fundamenter lavet i beton, som ikke har samme fugttransporterende egenskaber.

Indtil da blev huse bygget ved, at man afgravede til fast bund og murede direkte oven på denne. Med tiden har den konstante fugtpåvirkning samt salte i jorden nedbrudt både mørtlen og murstenene.

Fugt koster ejendomsejere milliarder hvert år

Fugt er ikke kun skadeligt for bygninger, men også skadeligt for økonomien. Mange ejendomsejere i København døjer med høje, årlige udgifter på grund af opstigende fugt.

Fugt ødelægger indeklima og forhindrer udlejning

Når fx et butikslokale eller en stuelejlighed er plaget af fugt, umuliggør det udlejning. Dette øger tomgangsudgifter og har direkte negativ indflydelse på bundlinien.

Fugt skaber råd og skimmelsvamp

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, og det kræver omfattende varmebehandling af bygningsdelene at komme det til livs. Råd i bærende konstruktioner er direkte skadeligt for statikken i bygningen. Især i bygninger med indervægge af bindingsværk.

Fugt medfører evige udgifter til vedligeholdelse

Vedligeholdelse i form af årlig pudsning af facaden, kalkning, fuge-reparationer mv. er normalt for bygninger med fugtproblemer. Så længe murstenene optager fugt, vil problemerne eksistere.

Fugt forringer værdien af ejendommen markant

En fugtplaget ejendom vil hurtigt forfalde. Hvis vinteren er hård, vil den fugtige mur endvidere frostsprænge og skabe en ond spiral af nedbrydning. Det er noget der markant forringer værdiansættelsen af ejendommen.

Fugt truer vores bygningsarv

Som ejer af en ældre ejendom med høj kulturel og arkitektonisk værdi, er man forpligtet til at bevare bygningen til kommende generationer. Der påhviler derfor ejendomsejere et ansvar for at vedligeholde den smukke bygning.

Efter 12 måneder med Biodry kom Gammel Kongevej 172B af med fugtproblemerne

Fald i gennemsnitligt fugtniveau

Ejendommen Gl. Kongevej 172B er en klassisk ejendom fra 1880 beliggende på Frederiksberg. Gennem flere år var lejligheden i stueetagen plaget af opstigende fugt fra det murede fundament. Det ubehagelige indeklima gjorde boligen helt ubeboelig. Biodry Danmark blev derfor kontaktet.

Efter et grundigt fugteftersyn med registreringer af fugtindholdet i murene blev der opsat 1 stk. Biodry model M1. Herefter blev der udført kontrolmålinger af fugtniveauet hver 6. måned. Efter 24 måneder var det gennemsnitlige fugtniveau faldet fra 7,0 % til 3,1 %, som er under grænseværdien for tør mur. Lejligheden blev derefter istandsat og genererer nu en lejeindtægt på 200.000 kr. årligt.

Fald i gennemsnitligt fugtniveau

Faktaboks:

Engangsudgift i 2017: 57.000 kr. ekskl. moms.
Grundplan: 129 kvadratmeter
Enhed: 1 stk. Biodry
Ny lejeindtægt: 200.000 kr. årligt

Sådan fjerner Biodry opstigende fugt

Når fugt i et fundament vandrer opad sker der en proces, hvor fundamentet og muren bliver svagt elektrisk ladet. Dette kan direkte måles i muren ved hjælp af et voltmeter. Biodry neutraliserer denne elektriske ladning og forhindrer dermed, at vandet stiger op. Biodry kræver ikke indgreb i bygningen som fx indfræsning af elektroder, ligesom der heller ikke skal opsættes elektrisk udstyr.

 

Schweizisk teknologi

Biodry er et schweizisk produkt og har mere end 7.000 installationer i 26 lande. Produktet er patenteret i 180 lande og må kun sælges af Biodry Danmark.

Sådan fjerner Biodry opstigende fugt

Når fugt i et fundament vandrer opad sker der en proces, hvor fundamentet og muren bliver svagt elektrisk ladet. Dette kan direkte måles i muren ved hjælp af et voltmeter. Biodry formindsker denne elektriske ladning og forhindrer dermed, at vandet stiger op. Biodry kræver ikke indgreb i bygningen som fx indfræsning af elektroder, ligesom der heller ikke skal opsættes elektrisk udstyr.

 

Schweizisk teknologi

Biodry er et schweizisk produkt og har mere end 7.000 installationer i 26 lande. Produktet er patenteret i 180 lande og må kun sælges af Biodry Danmark.

Biodry bekæmper opstigende fugt med ny teknologi

 

Patenteret i 180 lande

7.000+ installationer world wide

Biodry virker – med garanti

Biodry yder en 3-års garanti med tilbagekøb. Såfremt en installation med Biodry efter tre år ikke har opnået effekt, tilbagekøber Biodry Danmark de installerede enheder.

Kontakt os for et fugteftersyn af jeres ejendom

Eftersynet gennemgår ejendommens kælder, sokkel, nedre del af facaden og rum i stueetagen, hvor der eventuelt måtte være fugtproblemer. Der foretages visuel inspektion af fx salpeterudtrækninger, udvaskning af bindestoffer i mørtel og andre nedbrydningsskader. Der måles på vandindhold i fundament og vægge med GANN-måler, termisk kamera, mv.

Efter inspektionen udarbejdes en rapport, der konkluderer om problemerne skyldes opstigende fugt. Er dette tilfældet vedlægges tillige tilbud og forslag til installation af Biodry-enheder angivet på en grundtegning af bygningen.

Kontakt os for mere information

+45 41 74 32 36

Udfyld nedenstående