90 % af Københavns
ejendomme plages af fugt

Biodry Danmark finder årsagen til den

Hvert år spildes
millioner på forkert fugtbekæmpelse

Ejere af ældre ejendomme kender problemet med fugt i kælder- og stueetager. Og mange iværksætter store renoveringsprojekter for at komme problemerne til livs. Men nyt omfangsdræn nytter ikke nødvendigvis, hvis fugten i virkeligheden kommer fra et brud på kloakken, fra opstigende grundfugt eller pga. trærødder langs fundamentet.

Uvildigt fugteftersyn
Løsningen er et uvildigt fugteftersyn, der finder de rigtige årsager til fugtproblemerne.

Biodry Danmark er specialister i at lokalisere fugtkilderne. Vi har stor viden om ældre, grundmurede ejendomme før 1910 og historiske byggemetoder, og hvilke problemer de medfører i dag. Vi kender de svage punkter, hvor vand og fugt oftest trænger ind i bygningen. Og så anvender vi en videnskabelig og databaseret tilgang, kombineret med avanceret måleudstyr, til at detektere fugt på steder, som ikke er synlige for det blotte øje.

Vi løser fugtproblemer for bl.a.:

Find fugtkilden
først så I ved, hvad
der skal gøres

Fugt i ældre ejendomme kan komme mange steder fra. Og det handler om at finde det korrekte arnested. Ofte kommer fugten fra et sted, man overhovedet ikke har regnet med. Kælderfugt kan fx komme fra taget. Eller fugt i en lejlighed kan komme fra naboejendommen. Nedenstående er eksempler på årsager til fugt som Biodry Danmark har fundet i ejendomme:
Udvalg af mulige årsager til fugt:

Opstigende grundfugt i mursten
Gammel faldstamme var muret inde
Rødder fra træer
Manglende liste på platonplader
Brud på tagvandsbrønd
Kondens bag gavlisolering
Utæt faldstamme i naboejendommen
Forkert fald på tagrende
Faldstamme ført ind i skorsten
Brud på kloak
Hygroskopisk fugt
Tilstoppet dræn
Efterladt jern i mur
Forkert facadepuds
Kondensdannelse i skorsten
Præferencestrømninger i undergrund
Plantekasser placeret for tæt på mur

Fugtproblemer er stigende

  1. Nedbørsmængden er steget med 15 %
  2. Grundvandet er stærkt stigende
  3. Bygningers fugtspærrer nedbrydes hvert år
  4. Kloakker og dræn er er ikke vedligeholdt

Sådan foregår et fugteftersyn

Trianguleringsmetode
Når Biodry Danmark skal finde fugtkilden, starter vi metodisk med vores trianguleringsmetode. Metoden er ikke-invasiv, bortset fra små borehuller til at tage prøver fra mursten. Prøverne kan afsløre om fugten stammer fra grundvand, regnvand eller kloakvand.

Fra byggetegninger til naboejendom

Vi gennemgår ejendommens plantegninger og afløbsplaner for at se, hvor kloak og brønde befinder sig. Eller for at se, om der skulle være nedlagte installationer, der måske ikke er afblændet korrekt. Vi inspicerer fundament, tagbrønde, facader og gavle. Derudover måler vi på luftfugtigheden, gennemgår ventilation og tjekker for kondensdannelse.

Opstigende grundfugt
Opstigende grundfugt er ofte den primære årsag til fugtproblemer og er samtidig den mest udfordrende fugttype at identificere. Derfor har vi investeret flere år i udviklingen af en specifik patentansøgt metode og avanceret måleudstyr, der kan bekræfte dens tilstedeværelse.

Skriftlig rapport
Efter inspektionen sendes en skriftlig rapport med angivelse af årsag til fugten samt en anbefaling til bekæmpelsesstrategi.

Sådan foregår et fugteftersyn

Trianguleringsmetode
Når Biodry Danmark skal finde fugtkilden, starter vi metodisk med vores trianguleringsmetode. Metoden er ikke-invasiv, bortset fra små borehuller til at tage prøver fra mursten. Prøverne kan afsløre om fugten stammer fra grundvand, regnvand eller kloakvand.

Fra byggetegninger til naboejendom

Vi gennemgår ejendommens plantegninger og afløbsplaner for at se, hvor kloak og brønde befinder sig. Eller for at se, om der skulle være nedlagte installationer, der måske ikke er afblændet korrekt. Vi inspicerer fundament, tagbrønde, facader og gavle. Derudover måler vi på luftfugtigheden, gennemgår ventilation og tjekker for kondensdannelse.

Opstigende grundfugt
Opstigende grundfugt er ofte den primære årsag til fugtproblemer og er samtidig den mest udfordrende fugttype at identificere. Derfor har vi investeret flere år i udviklingen af en specifik patentansøgt metode og avanceret måleudstyr, der kan bekræfte dens tilstedeværelse.

Skriftlig rapport
Efter inspektionen sendes en skriftlig rapport med angivelse af årsag til fugten samt en anbefaling til bekæmpelsesstrategi.

Mange års fugtproblemer
på Bredgade 34
blev løst på en formiddag

Fakta om Bredgade 34

 

  • Opført 1753 som silkefabrik
  • Grundareal 1521 m2
  • Forhuset fredet
  • Baghuset bevaringsværdig

Et kontorlejemål i Bredgade havde i mange år været plaget af fugt. På trods af flere tiltag for at komme problemet til livs, var det ikke lykkedes at fjerne fugten. Biodry Danmarks fugtteam gennemgik ejendommen, og fandt flere årsager til problemerne. Den alvorligste var et skjult brud på en faldstamme installeret i 80’erne i naboejendommen. Det fik murværket til at optage fugt, der afdampede i kontorlejemålets stueplan. Derudover havde naboejendommens nedløbsrør afvanding direkte på terræn, hvilket forværrede problemerne. Ejerne af naboejendommen blev derfor bedt om at løse problemerne.

Bestil en uvildig fugtanalyse af jeres ejendom

Vil I finde årsagen til jeres fugtproblemer, så tilbyder Biodry Danmark fugteftersyn, hvor vores fugtteam gennemgår ejendommen for almindelige fugtårsager. Efter fugteftersynes tilsendes rapport med anbefalinger til bekæmpelsesstrategi. Pris fra 7.500 kr. ekskl. moms.
Kontakt os for mere information

+45 41 74 32 36

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om et fugteftersyn